Maklumat

Pengisytiharan Prinsip-prinsip Pengaturan Sendiri Kerajaan Interim

Pengisytiharan Prinsip-prinsip Pengaturan Sendiri Kerajaan Interim


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Berikut adalah teks lengkap Perisytiharan Prinsip mengenai pemerintahan kendiri Palestin. Perjanjian itu ditandatangani pada 13 September 1993, di rumput White House.

Perisytiharan Prinsip
Mengenai Pengaturan Sendiri Kerajaan Interim
(13 September 1993)

Kerajaan Negeri Israel dan P.L.O. pasukan (dalam delegasi Yordania-Palestin ke Persidangan Keamanan Timur Tengah) ("Perwakilan Palestin"), yang mewakili rakyat Palestin, bersetuju bahawa sudah tiba masanya untuk menamatkan konfrontasi dan konflik selama beberapa dekad, mengiktiraf mereka yang sah dan politik hak dan berusaha untuk hidup bersama secara damai dan bermartabat dan keamanan bersama dan mencapai penyelesaian damai yang adil, berkesinambungan dan komprehensif dan perdamaian bersejarah melalui proses politik yang telah dipersetujui. Oleh itu, kedua-dua pihak bersetuju dengan prinsip berikut:

ARTIKEL I
KEGIATAN NEGOTIASI

Tujuan perundingan Israel-Palestin dalam proses perdamaian Timur Tengah kini antara lain, untuk menubuhkan Pihak Berkuasa Mandiri Interim Palestin, Majlis yang dipilih ("Majlis"), untuk rakyat Palestin di Tebing Barat dan Gaza, untuk tempoh peralihan yang tidak melebihi lima tahun, membawa kepada penyelesaian tetap berdasarkan Resolusi Majlis Keselamatan 242 dan 338.

Difahamkan bahawa pengaturan interim adalah sebahagian daripada keseluruhan proses perdamaian dan rundingan mengenai status tetap akan membawa kepada pelaksanaan Resolusi Majlis Keselamatan 242 dan 338.

ARTIKEL II
RANGKA KERJA UNTUK TEMPOH INTERIM
Rangka kerja yang dipersetujui untuk tempoh interim dinyatakan dalam Perisytiharan Prinsip ini.
ARTIKEL III
PILIHAN

Pilihanraya ini akan menjadi langkah persiapan interim yang penting ke arah merealisasikan hak-hak sah rakyat Palestin dan keperluan mereka yang adil.

ARTIKEL IV
JURISDIKTION
Bidang kuasa Majlis akan meliputi wilayah Tebing Barat dan Gaza, kecuali isu yang akan dirundingkan dalam rundingan status tetap. Kedua-dua pihak melihat Tebing Barat dan Semenanjung Gaza sebagai satu unit wilayah, yang integriti akan dipelihara dalam tempoh interim.

ARTIKEL V
TEMPOH PERALIHAN DAN NEGOTIASI STATUS PERMANEN

Tempoh peralihan lima tahun akan bermula selepas penarikan balik dari kawasan Gaza dan Jericho.

Rundingan status tetap akan bermula secepat mungkin, tetapi tidak lewat dari awal tahun ketiga tempoh interim, antara Kerajaan Israel dan wakil rakyat Palestin.

Difahamkan rundingan ini akan meliputi isu-isu yang tinggal, termasuk: Baitulmuqaddis, pelarian, penempatan, pengaturan keamanan, sempadan, hubungan dan kerjasama dengan jiran-jiran lain, dan isu-isu kepentingan bersama.

Kedua-dua pihak bersetuju bahawa hasil rundingan status kekal tidak boleh dianggap sebagai prejudis atau preempted oleh perjanjian yang dicapai untuk tempoh interim.

ARTIKEL VI
PEMINDAHAN KEPERLUASAN KUASA DAN TANGGUNGJAWAB

Setelah kemasukan Prinsip Pengisytiharan ini dan penarikan balik dari Semenanjung Gaza dan kawasan Jericho, pemindahan kuasa dari kerajaan tentera Israel dan Pentadbiran Sivilnya kepada orang Palestin yang sah untuk tugas ini, sebagaimana yang terperinci di sini, akan dimulakan. Perpindahan kuasa ini akan menjadi persiapan sehingga perasmian Majlis.

Segera selepas kemasukan Prinsip Pengisytiharan ini dan penarikan balik dari Wilayah Gaza dan kawasan Jericho, dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Tebing Barat dan Jalur Gaza, pihak berkuasa akan dipindahkan ke Palestin dalam bidang berikut: pendidikan dan budaya, kesihatan, kebajikan sosial, cukai langsung, dan pelancongan. Pasukan Palestin akan memulakan pembinaan pasukan polis Palestin, seperti yang dipersetujui. Apabila menunggu Majlis perasmian Majlis, kedua-dua pihak boleh merundingkan pemindahan kuasa tambahan dan tanggungjawab, seperti yang dipersetujui.

ARTIKEL VII
PERJANJIAN INTERIM

Delegasi Israel dan Palestin akan berunding dengan perjanjian pada tempoh interim ("Perjanjian Interim")

Perjanjian Interim akan menentukan, antara lain, struktur Majlis, jumlah ahli-ahlinya, dan pemindahan kuasa dan tanggungjawab dari kerajaan tentera Israel dan Pentadbiran Sivilnya kepada Majlis. Perjanjian Interim juga akan menentukan pihak berkuasa eksekutif Majlis, pihak berkuasa perundangan mengikut Perkara IX di bawah, dan organ kehakiman Palestin yang bebas.

Perjanjian Interim hendaklah termasuk pengaturan, yang akan dilaksanakan semasa perasmian Majlis, untuk andaian oleh Majlis semua kuasa dan tanggungjawab yang dipindahkan sebelum ini mengikut Perkara VI di atas.

Untuk membolehkan Majlis mempromosikan pertumbuhan ekonomi, apabila Majlis perasmian, Majlis akan menubuhkan, antara lain, Pihak Berkuasa Elektrik Palestin, Pihak Berkuasa Pelabuhan Laut Gaza, Bank Pembangunan Palestin, Lembaga Promosi Eksport Palestin, Pihak Berkuasa Alam Sekitar Palestin , Pihak Berkuasa Tanah Palestin dan Pihak Berkuasa Pentadbiran Air Palestin, dan mana-mana Pihak Berkuasa lain yang dipersetujui, selaras dengan Perjanjian Interim yang akan menentukan kuasa dan tanggungjawab mereka.

Selepas perasmian Majlis, Pentadbiran Awam akan dibubarkan, dan kerajaan tentera Israel akan ditarik balik.

ARTIKEL VIII
PESANAN AWAM DAN KESELAMATAN

Untuk menjamin ketenteraman awam dan keselamatan dalaman rakyat Palestin di Tebing Barat dan Semenanjung Gaza, Majlis akan menubuhkan pasukan polis yang kuat, sementara Israel akan terus menanggung tanggungjawab mempertahankan terhadap ancaman luaran, serta tanggungjawab untuk keselamatan keseluruhan Israel untuk tujuan menjaga keamanan dalaman dan ketenteraman awam.

ARTIKEL IX
UNDANG-UNDANG DAN PERINTAH MILITER

Majlis akan diberikuasa untuk meluluskan, selaras dengan Perjanjian Interim, di dalam semua pihak berkuasa yang dipindahkan kepadanya.

Kedua-dua pihak akan mengkaji semula undang-undang bersama dan perintah tentera pada masa ini berkuat kuasa dalam sisa sisa.

ARTIKEL X
JAWATANKUASA ISRAELI-PALESTINIAN LIAISON

Untuk menyediakan perlaksanaan Prinsip Perisytiharan ini dan perlaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan tempoh interim, apabila berlaku Perisytiharan Prinsip ini, Jawatankuasa Hubungan Bersama Israel-Palestin akan ditubuhkan untuk menangani isu-isu memerlukan koordinasi, isu-isu kepentingan bersama, dan pertikaian.

ARTIKEL XI
KERJASAMA ISRAELI-PALESTINIAN DI BIDANG EKONOMI

Mengiktiraf kepentingan bersama kerjasama dalam mempromosikan pembangunan Tebing Barat, Semenanjung Gaza dan Israel, apabila mula berkuat kuasa Perisytiharan Prinsip ini, Jawatankuasa Kerjasama Ekonomi Israel-Palestin akan diwujudkan untuk membangun dan melaksanakan kerjasama dengan program yang dikenal pasti dalam protokol yang dilampirkan sebagai Lampiran III dan Lampiran IV.

ARTIKEL XII
LIAISON DAN KERJASAMA DENGAN JORDAN DAN EGYPT

Kedua-dua pihak akan mengundang Kerajaan Jordan dan Mesir untuk mengambil bahagian dalam mewujudkan hubungan dan kerjasama kerjasama antara Pemerintah Israel dan wakil Palestin, di satu pihak, dan Kerajaan Jordan dan Mesir, sebaliknya, untuk mempromosikan kerjasama antara mereka. Pengaturan ini termasuk perlembagaan Jawatankuasa yang Berterusan yang akan memutuskan dengan persetujuan mengenai cara kemasukan orang yang dipindahkan dari Tebing Barat dan Jalur Gaza pada tahun 1967, bersama dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah gangguan dan gangguan. Perkara-perkara lain yang menjadi perhatian umum akan ditangani oleh Jawatankuasa ini.

ARTIKEL XIII
REDEPLOYMENT OF ISRAELI FORCES

Selepas permulaan kuat kuasa Perisytiharan Prinsip ini, dan tidak lewat daripada malam pemilihan Majlis, satu penempatan semula pasukan tentera Israel di Tebing Barat dan Semenanjung Gaza akan berlaku, selain penarikan tentera Israel yang dijalankan mengikut Perkara XIV.

Dalam menggerakkan pasukan tenteranya, Israel akan berpandukan prinsip bahawa pasukan tenteranya harus dipindahkan ke kawasan luar bandar.

Pengambilan semula selanjutnya ke lokasi-lokasi tertentu akan dilaksanakan secara beransur-ansur dengan asumsi tanggungjawab untuk ketenteraman awam dan keselamatan dalaman oleh pasukan polis Palestin menurut Perkara VIII di atas.

ARTIKEL XIV
PENGELUARAN ISRAELI DARIPADA STRUKTUR GAZA DAN JERICHO AREA

Israel akan menarik diri dari kawasan Gaza dan Jericho, seperti yang terperinci dalam protokol yang dilampirkan sebagai Lampiran II.

ARTIKEL XV
RESOLUSI PERKAKASAN

Pertikaian yang timbul daripada permohonan atau tafsiran Prinsip Pengisytiharan ini. atau apa-apa perjanjian berikutnya yang berkaitan dengan tempoh interim, akan diselesaikan oleh rundingan melalui Jawatankuasa Perhubungan Bersama yang akan ditubuhkan menurut Perkara X di atas.

Pertikaian yang tidak boleh diselesaikan melalui rundingan boleh diselesaikan dengan mekanisme perdamaian yang dipersetujui oleh pihak-pihak.

Pihak-pihak boleh bersetuju untuk menyerahkan kepada pertikaian timbang tara yang berkaitan dengan tempoh interim, yang tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi. Untuk tujuan ini, atas persetujuan kedua-dua pihak, pihak-pihak akan menubuhkan Jawatankuasa Timbang Tara.

ARTIKEL XVI
KERJASAMA ISRAELI-PALESTINIA TENTANG PROGRAM WILAYAH

Kedua-dua pihak melihat kumpulan kerja pelbagai hala sebagai instrumen yang sesuai untuk mempromosikan "Pelan Marshall", program serantau dan program lain, termasuk program khas untuk Tebing Barat dan Gaza, seperti yang ditunjukkan dalam protokol yang dilampirkan sebagai Lampiran IV.

ARTIKEL XVII
PERUNTUKAN PELBAGAI

Perisytiharan Prinsip ini akan berkuatkuasa satu bulan selepas menandatangani.

Semua protokol yang dilampirkan kepada Perisytiharan Prinsip-Prinsip dan Minit yang Disepakati berkenaan dengannya hendaklah dianggap sebagai bahagian penting di sini.

Selesai di Washington, D.C., hari ketiga belas bulan September 1993 ini.

Untuk Kerajaan Israel
Untuk P.L.O.

Disaksikan oleh:

Amerika Syarikat
Persekutuan Rusia

LAMPIRAN I
PROTOKOL ATAS MODE DAN SYARAT-SYARAT PILIHAN

Palestin di Yerusalem yang tinggal di sana akan berhak untuk mengambil bahagian dalam proses pilihan raya, mengikut perjanjian antara kedua-dua pihak.

Di samping itu, perjanjian pilihan raya perlu meliputi, antara lain, isu-isu berikut:

sistem pemilihan;

cara pengawasan yang dipersetujui dan pemerhatian antarabangsa dan komposisi personal mereka; dan

peraturan dan peraturan mengenai kempen pilihan raya, termasuk pengaturan yang disepakati untuk penganjuran media massa, dan kemungkinan pelesenan stesen penyiaran dan TV.

Status masa depan orang Palestin yang telah dipindahkan yang didaftarkan pada 4 Jun 1967 tidak akan menjadi prasangka kerana mereka tidak dapat mengambil bahagian dalam proses pemilihan kerana alasan praktikal.

LAMPIRAN II
PROTOCOL MENGANDUNGI FORCE ISRAELI DARI STRATEGI GAZA DAN JERICHO AREA

Kedua-dua pihak akan menyimpulkan dan menandatangani dalam masa dua bulan dari tarikh mula berkuatkuasanya Perisytiharan Prinsip ini, perjanjian mengenai penarikan pasukan tentera Israel dari kawasan Gaza dan kawasan Jericho. Perjanjian ini akan termasuk susunan yang komprehensif untuk memohon di Semenanjung Gaza dan kawasan Jericho selepas penarikan balik Israel.

Israel akan melaksanakan penarikan pasukan tentera Israel dari kawasan Gaza dan kawasan Jericho yang dipercepat dan dijadwalkan, bermula dengan segera dengan menandatangani perjanjian di Wilayah Gaza dan kawasan Jericho dan akan selesai dalam tempoh tidak melebihi empat bulan selepas penandatanganan perjanjian ini.

Perjanjian di atas akan termasuk, antara lain:

Pengaturan untuk pemindahan kuasa yang lancar dan damai dari kerajaan tentera Israel dan Pentadbiran Sivilnya kepada wakil Palestin.

Struktur, kuasa dan tanggungjawab pihak berkuasa Palestin dalam bidang ini, kecuali: keselamatan luar, penempatan, Israel, hubungan luar negara, dan perkara-perkara lain yang dipersetujui bersama.

Pengaturan untuk menganggap keselamatan dalaman dan ketenteraman awam oleh pasukan polis Palestin yang terdiri daripada pegawai polis yang direkrut secara tempatan dan dari luar negeri memegang paspor Jordan dan dokumen Palestin yang dikeluarkan oleh Mesir). Mereka yang akan mengambil bahagian dalam pasukan polis Palestin dari luar negara perlu dilatih sebagai pegawai polis dan polis.

Kehadiran antarabangsa atau asing sementara, seperti yang dipersetujui.

Penubuhan Jawatankuasa Koordinasi dan Kerjasama Palestin-Israel untuk tujuan keselamatan bersama.

Program pembangunan dan penstabilan ekonomi, termasuk penubuhan Dana Kecemasan, untuk menggalakkan pelaburan asing, dan sokongan kewangan dan ekonomi. Kedua-dua pihak akan menyelaras dan bekerjasama bersama dan secara unilateral dengan pihak-pihak serantau dan antarabangsa untuk menyokong matlamat-matlamat ini.

Pengaturan untuk laluan selamat bagi orang dan pengangkutan antara Wilayah Gaza dan kawasan Jericho.

Perjanjian di atas akan termasuk pengaturan penyelarasan antara kedua-dua pihak berkenaan dengan petikan:

Gaza - Mesir; dan

Jericho - Jordan.

Pejabat-pejabat yang bertanggungjawab menjalankan kuasa dan tanggungjawab pihak berkuasa Palestin di bawah Lampiran II dan Perkara VI Pengisytiharan Prinsip akan terletak di Semenanjung Gaza dan di kawasan Jericho sementara menunggu perasmian Majlis.

Selain daripada perjanjian yang dipersetujui ini, status kawasan Gaza dan kawasan Jericho akan terus menjadi sebahagian penting Tebing Barat dan Jalur Gaza, dan tidak akan berubah dalam tempoh interim.

LAMPIRAN III
PROTOKOL KERJASAMA ISRAELI-PALESTINIAN DALAM PROGRAM EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Kedua-dua pihak bersetuju untuk menubuhkan Kerjasama Ekonomi Kerjasama Ekonomi Israel-Palestin, yang memberi tumpuan, antara lain, mengenai perkara-perkara berikut:

Kerjasama di bidang air, termasuk Program Pembangunan Air yang disediakan oleh para pakar dari kedua belah pihak, yang juga akan menentukan cara kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya air di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan akan termasuk proposal untuk studi dan perencanaan hak air setiap pihak, serta penggunaan sumber air bersama yang saksama untuk dilaksanakan di dalam dan di luar tempoh interim.

Kerjasama dalam bidang elektrik, termasuk Program Pembangunan Elektrik, yang juga akan menentukan cara kerjasama untuk produksi, penyelenggaraan, pembelian dan penjualan sumber daya listrik.

Kerjasama dalam bidang tenaga, termasuk Program Pembangunan Tenaga, yang akan menyediakan eksploitasi minyak dan gas untuk tujuan industri, khususnya di Semenanjung Gaza dan di Negev, dan akan mendorong eksploitasi bersama sumber-sumber tenaga lain. Program ini juga boleh menyediakan untuk pembinaan kompleks perindustrian Petrokimia di Semenanjung Gaza dan pembinaan saluran paip minyak dan gas.

Kerjasama dalam bidang kewangan, termasuk Program Pembangunan dan Tindakan Kewangan untuk menggalakkan pelaburan antarabangsa di Tebing Barat dan Semenanjung Gaza, dan di Israel, serta penubuhan Bank Pembangunan Palestin.

Kerjasama di bidang pengangkutan dan komunikasi, termasuk Program, yang akan menentukan garis panduan untuk penubuhan Kawasan Pelabuhan Laut Gaza, dan akan menyediakan penubuhan jalur pengangkutan dan komunikasi ke dan dari Tebing Barat dan Jalur Gaza ke Israel dan ke negara lain. Selain itu, Program ini akan menyediakan untuk pembinaan jalan, kereta api, talian komunikasi dan sebagainya.

Kerjasama dalam bidang perdagangan, termasuk kajian, dan Program Promosi Perdagangan, yang akan menggalakkan perdagangan tempatan, serantau dan inter-rantau, serta kajian kemungkinan untuk membuat zon perdagangan bebas di Semenanjung Gaza dan di Israel, akses bersama zon, dan kerjasama di kawasan lain yang berkaitan dengan perdagangan dan perdagangan.

Kerjasama dalam bidang industri, termasuk Program Pembangunan Industri, yang akan menyediakan penubuhan Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Perindustrian Israel-Palestin, akan menggalakkan usaha sama Palestin-Israel, dan menyediakan garis panduan untuk kerjasama dalam tekstil, makanan, farmaseutikal, elektronik, berlian, komputer dan industri berasaskan sains.

Satu program kerjasama dalam, dan pengawalseliaan, hubungan buruh dan kerjasama dalam isu-isu kebajikan sosial.

Pelan Pembangunan Sumber Manusia dan Kerjasama, menyediakan bengkel dan seminar bersama Israel-Palestin, dan penubuhan pusat latihan vokasional bersama, institusi penyelidikan dan bank data.

Pelan Perlindungan Alam Sekitar, menyediakan langkah-langkah bersama dan / atau yang diselaraskan dalam bidang ini.

Satu program untuk membangunkan koordinasi dan kerjasama dalam bidang komunikasi dan media.

Mana-mana program lain yang mempunyai kepentingan bersama.

LAMPIRAN IV
PROTOCOL KEPADA ISRAELI-PALESTINIAN KERJASAMA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH

Kedua-dua pihak akan bekerjasama dalam konteks usaha perdamaian multilateral dalam mempromosikan Program Pembangunan untuk wilayah itu, termasuk Tebing Barat dan Semenanjung Gaza, yang akan dimulakan oleh G-7. Pihak-pihak akan meminta G-7 untuk mencari penyertaan dalam program ini dari negara-negara berkepentingan lain, seperti anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, negara-negara dan institusi Arab serantau, serta anggota sektor swasta.

Program Pembangunan akan terdiri daripada dua elemen:

 • Program Pembangunan Ekonomi untuk 'Tebing Barat dan Jalur Gaza.
 • Program Pembangunan Ekonomi Serantau.
 • Program Pemulihan Sosial, termasuk Program Perumahan dan Pembinaan.
 • Pelan Pembangunan Perniagaan Kecil dan Sederhana.
 • Program Pembangunan Infrastruktur (air, elektrik, pengangkutan dan komunikasi, dll.)
 • Rancangan Sumber Manusia.
 • Program lain.
 • Penubuhan Dana Pembangunan Timur Tengah, sebagai langkah pertama, dan Bank Pembangunan Timur Tengah, sebagai langkah kedua.
 • Pembangunan Rancangan Israel-Palestinian-Jordan bersama untuk mengeksploitasi eksploitasi kawasan Laut Mati.
 • Laut Mediterranean (Gaza) - Terusan Laut Mati.
 • Projek Desalinisasi dan projek pembangunan air yang lain.
 • Rancangan serantau untuk pembangunan pertanian, termasuk usaha serantau yang terkoordinasi untuk pencegahan desertifikasi.
 • Sambungan grid elektrik.
 • Kerjasama serantau untuk pemindahan, pengedaran dan eksploitasi industri gas, minyak dan sumber tenaga lain.
 • Pelan Pembangunan Pelancongan, Pengangkutan dan Telekomunikasi Wilayah.
 • Kerjasama serantau dalam bidang lain.

Kedua-dua pihak akan menggalakkan kumpulan kerja pelbagai hala, dan akan menyelaraskan kejayaan mereka. Kedua-dua pihak akan menggalakkan aktiviti-aktiviti intersessional, serta kajian pra-kelayakan dan kemungkinan, dalam pelbagai kumpulan kerja pelbagai hala.

MINIT AGENSI UNTUK PENGAKUAN PRINSIP TERHADAP PERUBAHAN KERAJAAN DALAM INTERIM

A. PENGECUALIAN DAN PERJANJIAN UMUM

Mana-mana kuasa dan tanggungjawab yang dipindahkan kepada rakyat Palestin menurut Pengisytiharan Prinsip sebelum perasmian Majlis akan tertakluk kepada prinsip yang sama seperti Artikel IV, seperti yang ditetapkan dalam Minit yang Disepakati di bawah ini.

B. PENGETAHUAN DAN PERJANJIAN SPESIFIK

Perkara IV

Difahamkan bahawa:

Bidang kuasa Majlis akan meliputi wilayah Tebing Barat dan Gaza, kecuali isu yang akan dirundingkan dalam rundingan status tetap: Yerusalem, penempatan, lokasi ketenteraan, dan Israel.

Bidang kuasa Majlis akan dipakai berhubung dengan kuasa, tanggungjawab, sfera dan pihak berkuasa yang dipersetujui kepadanya.

Perkara VI (2)

Dipersetujui bahawa pemindahan kuasa akan seperti berikut:

Pihak Palestin akan memaklumkan pihak Israel tentang nama-nama orang Palestin yang diberi kuasa yang akan mengambil alih kuasa, pihak berkuasa dan tanggungjawab yang akan dipindahkan kepada rakyat Palestin mengikut Deklarasi Prinsip-prinsip dalam bidang berikut: pendidikan dan kebudayaan, kesihatan, kebajikan sosial , cukai langsung, pelancongan, dan mana-mana pihak berkuasa lain yang dipersetujui.

Difahamkan bahawa hak dan kewajipan pejabat-pejabat ini tidak akan terjejas.

Setiap sfera yang diterangkan di atas akan terus menikmati peruntukan belanjawan yang ada mengikut susunan yang akan dipersetujui bersama. Pengaturan ini juga akan menyediakan penyesuaian yang diperlukan untuk mengambil kira cukai yang dikutip oleh pejabat percukaian langsung.

Selepas pelaksanaan Perisytiharan Prinsip, delegasi Israel dan Palestin akan segera memulakan rundingan mengenai rancangan terperinci untuk pemindahan kuasa di pejabat di atas sesuai dengan pemahaman di atas.

Perkara VII (2)

Perjanjian Interim juga termasuk pengaturan untuk koordinasi dan kerjasama.

Perkara VII (5)

Penarikan balik kerajaan tentera tidak akan menghalang Israel daripada menjalankan kuasa dan tanggungjawab yang tidak dipindahkan ke Majlis.

Perkara VIII

Difahamkan bahawa Perjanjian Interim akan merangkumi pengaturan kerjasama dan koordinasi antara kedua-dua pihak dalam hal ini. Ia juga bersetuju bahawa pemindahan kuasa dan tanggungjawab kepada polis Palestin akan dilaksanakan secara berperingkat, seperti yang dipersetujui dalam Perjanjian Interim.

Perkara X

Dipersetujui bahawa, apabila kemasukan Prinsip Perisytiharan, delegasi Israel dan Palestin akan menukar nama-nama individu yang ditetapkan oleh mereka sebagai ahli Jawatankuasa Bersama Israel-Palestin.

Seterusnya dipersetujui bahawa setiap pihak akan mempunyai bilangan ahli yang sama di dalam Jawatankuasa Bersama. Jawatankuasa Bersama akan mencapai keputusan melalui perjanjian. Jawatankuasa Bersama boleh menambah juruteknik dan pakar lain seperti yang diperlukan. Jawatankuasa Bersama akan menentukan kekerapan dan tempat atau tempat mesyuaratnya.

Lampiran II

Difahamkan, selepas penarikan balik Israel, Israel akan terus bertanggungjawab terhadap keselamatan luaran, dan untuk keselamatan dalaman dan ketenteraman awam dan Israel. Angkatan tentera Israel dan orang awam boleh terus menggunakan jalan bebas di Semenanjung Gaza dan kawasan Jericho.

Selesai di Washington, D.C., hari ketiga belas bulan September 1993 ini.

Untuk Kerajaan Israel
Untuk P.L.O.

Disaksikan oleh:

Amerika Syarikat
Persekutuan Rusia


Tonton video itu: Agenda AWANI: Mendukung prinsip Hak Asasi Manusia era Malaysia Baharu (Julai 2022).


Komen:

 1. Tojataxe

  Anda betul -betul betul. In this nothing in there and I think this is a good idea. Sepenuhnya bersetuju dengannya.

 2. Marvin

  idea yang sangat bagus

 3. Maujas

  Excuse, the question is removed

 4. Mars Leucetius

  Saya minta maaf, tetapi, pada pendapat saya, anda salah. Saya boleh membuktikannya. Tulis kepada saya di PM.

 5. Hale

  Ada sesuatu dalam hal ini. I used to think differently, thanks for the help in this matter.

 6. Nassor

  Saya benar -benar bersetuju dengan anda. Saya suka idea ini, saya setuju sepenuhnya dengan anda.Tulis mesej